Nàng công chúa 3 tuổi Charlotte mang về cho nước Anh doanh thu khủng 4.3 tỷ USD

Công chúa Charlotte có tác động lớn tới nền kinh tế thị trường nước anh khi đưa về khoảng tầm 4,3 tỷ $. phần nhiều giá trị kinh tế mà Cô Nàng mang lại khởi nguồn từ tác động đáng kể trong toàn cầu thời trang. Theo Doanh Nghiệp tư vấn cấu thành giá chiến lược Brand Finance Group, giá trị Bức…