TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 04/11/2020 - 04/12/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.78% 2 lượt
02
1.39% 1 lượt
03
1.39% 1 lượt
04
2.78% 2 lượt
05
2.78% 2 lượt
06
1.39% 1 lượt
07
4.17% 3 lượt
08
2.78% 2 lượt
09
2.78% 2 lượt
10
2.78% 2 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
4.17% 3 lượt
13
1.39% 1 lượt
14
4.17% 3 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
4.17% 3 lượt
17
4.17% 3 lượt
18
2.78% 2 lượt
19
2.78% 2 lượt
20
1.39% 1 lượt
21
2.78% 2 lượt
22
1.39% 1 lượt
23
2.78% 2 lượt
24
4.17% 3 lượt
25
2.78% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
2.78% 2 lượt
30
1.39% 1 lượt
31
2.78% 2 lượt
32
2.78% 2 lượt
33
2.78% 2 lượt
34
1.39% 1 lượt
35
1.39% 1 lượt
36
2.78% 2 lượt
37
5.56% 4 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
2.78% 2 lượt
40
4.17% 3 lượt
41
1.39% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
2.78% 2 lượt
44
1.39% 1 lượt
45
0.00% 0 lượt

Quảng cáo