XS Mega 6/45 02-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.982.427.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 23-06-2021

Kỳ 723: Thứ Sáu, 02-04-2021

  • 01
  • 05
  • 09
  • 16
  • 42
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.060.673
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 806 300.000
Giải 3 15158 30.000

Quảng cáo