XS Mega 6/45 07-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22.996.078.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 16-04-2021

Kỳ 725: Thứ Tư, 07-04-2021

  • 13
  • 15
  • 19
  • 25
  • 33
  • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 18.118.581
Giải 1 25 10.000.000
Giải 2 1131 300.000
Giải 3 16570 30.000

Quảng cáo