XS Mega 6/45 09-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.982.427.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 23-06-2021

Kỳ 726: Thứ Sáu, 09-04-2021

  • 03
  • 04
  • 08
  • 17
  • 19
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 19.524.873
Giải 1 28 10.000.000
Giải 2 1147 300.000
Giải 3 17684 30.000

Quảng cáo