XS Mega 6/45 19-02-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22.996.078.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 16-04-2021

Kỳ 705: Thứ Sáu, 19-02-2021

  • 12
  • 19
  • 22
  • 23
  • 34
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 21.767.678
Giải 1 27 10.000.000
Giải 2 1167 300.000
Giải 3 19417 30.000

Quảng cáo