XS Mega 6/45 23-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.982.427.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 23-06-2021

Kỳ 732: Thứ Sáu, 23-04-2021

  • 13
  • 16
  • 18
  • 22
  • 34
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 31.264.325
Giải 1 30 10.000.000
Giải 2 1068 300.000
Giải 3 18189 30.000

Quảng cáo