XS Mega 6/45 26-02-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22.996.078.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 16-04-2021

Kỳ 708: Thứ Sáu, 26-02-2021

  • 11
  • 13
  • 19
  • 27
  • 37
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 27.697.196
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1183 300.000
Giải 3 20043 30.000

Quảng cáo