XS Mega 6/45 29-01-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22.996.078.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 16-04-2021

Kỳ 697: Thứ Sáu, 29-01-2021

  • 06
  • 07
  • 08
  • 29
  • 35
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 21.357.120
Giải 1 20 10.000.000
Giải 2 1054 300.000
Giải 3 18157 30.000

Quảng cáo