XSMN Thứ 3 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 43 94 93
G.7 929 006 727
G.6 6378 2453 7583 9840 2128 2664 2596 9281 2328
G.5 2014 6073 8650
G.4 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098
G.3 53791 46008 46461 25981 04645 86346
G.2 78278 55773 81467
G.1 29282 31954 63027
G.ĐB 354874 156089 807364
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/03/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 18
2 29
3 34
4 43
5 53, 58
6 -
7 74, 78, 78
8 82, 83, 88
9 91, 92, 95, 96

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 02/03/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 -
2 28, 28
3 -
4 40
5 51, 54
6 61, 64, 64
7 73, 73
8 81, 89, 89
9 94, 94, 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 -
2 27, 27, 28
3 -
4 45, 46
5 50, 54, 54
6 64, 66, 67
7 -
8 81
9 93, 96, 98, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 49 40
G.7 291 470 008
G.6 2869 8780 5722 6384 0477 1447 1977 7501 9508
G.5 0514 8281 2567
G.4 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575
G.3 66560 58484 39736 67566 71834 87736
G.2 49617 01596 10429
G.1 83080 12672 12718
G.ĐB 628630 099726 549942

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 14, 15, 17
2 22
3 30, 31, 38
4 -
5 51, 59
6 60, 69
7 -
8 80, 80, 82, 84
9 91, 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 23/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 26, 26
3 36
4 47, 47, 49
5 -
6 66, 68
7 70, 72, 75, 77, 77
8 81, 84
9 91, 96

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 08, 08
1 18
2 29
3 34, 36, 37
4 40, 42, 47
5 -
6 60, 67
7 75, 77
8 -
9 90, 96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 50 76 88
G.7 397 653 041
G.6 0092 5211 7799 4062 1440 8895 8852 9262 7016
G.5 0057 3971 4467
G.4 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384
G.3 44642 08788 65488 49934 63093 66693
G.2 98532 82763 78078
G.1 02510 69070 91924
G.ĐB 143175 928409 110501

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 11
2 -
3 32
4 42, 45
5 50, 51, 57
6 -
7 72, 75
8 87, 87, 88
9 92, 93, 97, 99

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/02/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 -
3 34, 35, 35
4 40
5 53
6 61, 62, 63
7 70, 71, 73, 73, 76
8 88
9 95, 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 16
2 24
3 -
4 41, 48
5 52
6 62, 67
7 71, 78
8 81, 82, 82, 84, 88
9 92, 93, 93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 81 12 00
G.7 969 970 262
G.6 7125 0766 8035 7428 5288 9747 6779 2295 4053
G.5 3393 9989 0251
G.4 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983
G.3 90133 65826 49420 90471 78810 92937
G.2 86550 63841 43152
G.1 14709 95970 05853
G.ĐB 600993 004375 481433

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 13
2 25, 26
3 33, 35, 39
4 -
5 50, 55
6 65, 66, 66, 69
7 79
8 81
9 93, 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 09/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 20, 28
3 -
4 40, 41, 41, 47
5 56
6 65
7 70, 70, 71, 75
8 86, 88, 89
9 90, 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 10
2 -
3 33, 37
4 45
5 51, 52, 53, 53
6 62, 63, 67, 69
7 79
8 83, 89
9 95
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 81 32 38
G.7 946 177 096
G.6 7427 0954 6698 9393 3820 7888 1328 2454 0048
G.5 5794 0423 6376
G.4 80433 07655 73113 73844 67479 38204 06110 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546 17533 97985 78038 98305 33425 66056 84868
G.3 65903 64923 32205 52791 12393 78982
G.2 43820 27087 27427
G.1 93145 85276 97161
G.ĐB 110651 454010 986058

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 10, 13
2 20, 23, 27
3 33
4 44, 45, 46
5 51, 54, 55
6 -
7 79
8 81
9 94, 98

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 02/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 10
2 20, 23
3 32
4 46
5 -
6 -
7 76, 77, 77
8 84, 87, 88
9 91, 93, 95, 95, 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/02/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 25, 27, 28
3 33, 38, 38
4 48
5 54, 56, 58
6 61, 68
7 76
8 82, 85
9 93, 96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 40 47 85
G.7 481 597 627
G.6 1983 5335 0183 1651 0902 2399 7157 8144 1004
G.5 7075 3042 6145
G.4 38409 97936 63396 99870 83186 50628 75971 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303
G.3 62991 58455 14511 78455 88170 00028
G.2 41767 34399 86559
G.1 03524 07745 06029
G.ĐB 750439 972164 933407

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 26/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 24, 28
3 35, 36, 39
4 40
5 55
6 67
7 70, 71, 75
8 81, 83, 83, 86
9 91, 96

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 26/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 11, 11
2 23
3 38
4 42, 45, 47
5 51, 55
6 64
7 70, 79
8 -
9 90, 97, 99, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 26/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 06, 07
1 -
2 27, 28, 29
3 -
4 44, 45
5 57, 59
6 66
7 70, 79
8 85
9 93, 93, 97
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 75 67 60
G.7 241 697 165
G.6 0209 0621 2589 6678 5209 5980 8796 8479 1760
G.5 6454 0528 4487
G.4 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505
G.3 19567 46737 09766 15281 55940 88457
G.2 65903 74916 99453
G.1 23134 92041 35596
G.ĐB 955128 502962 632615

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 19/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 -
2 21, 21, 23, 23, 28
3 34, 35, 37
4 40, 41
5 52, 54
6 67
7 75
8 82, 89
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 19/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 16
2 28
3 33
4 41
5 57, 57, 59
6 62, 66, 67
7 76, 78
8 80, 81, 81, 89
9 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 15
2 21
3 -
4 40, 44
5 53, 56, 57
6 60, 60, 65
7 74, 79
8 87
9 90, 96, 96

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 3 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Ba trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Ba hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Ba nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 3 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Ba đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ 3 mở thưởng 3 đài bao gồm: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 3, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Ba

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ ba hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Ba để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status