XSMN Thứ 5 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 40 86 45
G.7 844 953 251
G.6 3640 4112 7222 7740 8113 8582 6570 4160 6155
G.5 6130 2306 3513
G.4 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109
G.3 94376 86223 11560 44163 75235 17265
G.2 84015 60268 33806
G.1 97351 63576 65620
G.ĐB 309841 889627 622893
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 15
2 22, 23, 28
3 30
4 40, 40, 41, 44
5 51
6 -
7 76, 78
8 85
9 90, 97, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 12, 13
2 23, 27
3 31
4 40
5 53
6 60, 61, 62, 63, 68
7 76
8 82, 83, 86
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 13
2 20
3 32, 35
4 45, 48
5 51, 55
6 60, 65
7 70, 70
8 -
9 90, 93, 94, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 88 99 63
G.7 925 170 800
G.6 1988 9438 7181 2531 2947 0866 7809 1574 9641
G.5 6100 0245 4939
G.4 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371
G.3 97251 51384 50752 06206 52963 73526
G.2 19859 49511 29546
G.1 76589 96072 74709
G.ĐB 232111 660825 631152

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 11, 15
2 25
3 38
4 -
5 51, 59
6 -
7 70
8 81, 84, 84, 88, 88, 89
9 90, 95, 97, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 08
1 11
2 25
3 31, 36
4 45, 47
5 52, 54
6 66
7 70, 72
8 86
9 93, 99, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 09
1 18
2 25, 26, 27
3 33, 36, 39
4 41, 46
5 52
6 60, 63, 63
7 71, 74
8 -
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 38 11 36
G.7 020 945 362
G.6 3824 2410 4388 2226 9194 4571 9595 8081 0291
G.5 9101 1467 9885
G.4 81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875 37169 32444 32374 28725 45571 61233 85552 23357 05673 32821 39742 72676 61561 61358
G.3 99640 08651 87511 29229 66482 57151
G.2 82914 05850 35796
G.1 99129 89609 61396
G.ĐB 724134 054202 821132

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 14
2 20, 24, 24, 29
3 34, 38, 38
4 40, 43
5 50, 51
6 -
7 72, 75
8 80, 88
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 11, 11
2 25, 26, 29
3 33
4 44, 45
5 50, 52
6 67, 69
7 71, 71, 74
8 -
9 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21
3 32, 36
4 42
5 51, 57, 58
6 61, 62
7 73, 76
8 81, 82, 85
9 91, 95, 96, 96
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 87 07 98
G.7 045 648 250
G.6 9489 3634 7029 7666 0679 5091 8319 2029 0509
G.5 5857 1328 0257
G.4 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773 90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689 44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307
G.3 42798 99213 26569 86833 57193 58313
G.2 67516 23536 24585
G.1 63929 35008 94736
G.ĐB 142108 374425 115548

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 16, 18
2 27, 29, 29
3 34
4 43, 45, 45
5 53, 57
6 69
7 73
8 87, 89
9 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 12
2 23, 25, 28
3 33, 36
4 48
5 51, 54, 57
6 66, 69
7 79
8 82, 89
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 11, 13, 19
2 29
3 36, 39
4 48
5 50, 57
6 64
7 -
8 81, 84, 85
9 92, 93, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 60 99 73
G.7 003 955 382
G.6 2291 0746 9692 1203 5435 0815 4764 2407 5239
G.5 3128 9614 2474
G.4 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257
G.3 74552 88000 31351 05473 31841 41511
G.2 49812 75157 35416
G.1 74838 30374 99850
G.ĐB 684009 615136 087866

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 03, 09
1 12, 15
2 22, 23, 23, 28
3 38
4 46
5 52
6 60, 63
7 75
8 -
9 91, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 14, 15, 16
2 26
3 35, 36
4 -
5 51, 55, 56, 57
6 67
7 70, 73, 74
8 82
9 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 11, 16
2 -
3 30, 39
4 41
5 50, 57
6 61, 64, 66, 67
7 73, 74, 76
8 82
9 97
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 37 24 92
G.7 143 814 897
G.6 9351 0190 8860 1880 5167 6732 0587 8750 0323
G.5 5757 6575 1054
G.4 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617
G.3 53491 00084 48480 72812 61363 52013
G.2 90075 70141 43569
G.1 64526 02017 25519
G.ĐB 140515 191318 078424

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 19
2 22, 26
3 33, 37
4 43
5 51, 52, 57, 58
6 60
7 75
8 84
9 90, 90, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 12, 14, 17, 18
2 24
3 31, 32, 38
4 41
5 53
6 67
7 70, 75
8 80, 80
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17, 19
2 23, 24
3 33
4 -
5 50, 51, 54
6 63, 63, 69
7 76
8 80, 87
9 92, 97, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 75 04 21
G.7 649 841 172
G.6 1026 2681 1732 6115 6031 8129 1602 1492 1300
G.5 4613 0243 2075
G.4 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382
G.3 13225 65351 37382 40591 63025 77287
G.2 72841 98516 24725
G.1 56349 85049 28749
G.ĐB 060206 351685 279246

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 13
2 25, 26
3 32
4 41, 49, 49
5 51, 57, 59
6 -
7 75
8 80, 81, 88
9 96, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 14, 15, 16
2 26, 29
3 31, 35
4 41, 43, 49
5 55
6 -
7 70
8 82, 85, 87
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 02
1 19
2 21, 25, 25
3 -
4 45, 46, 49
5 -
6 -
7 72, 75, 76, 76
8 82, 84, 87
9 92

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Năm đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Năm mở thưởng 3 đài bao gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Năm  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status