XSMN Thứ 5 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 66 16 13
G.7 920 685 294
G.6 3709 2536 7088 8169 3254 2080 4547 7431 4792
G.5 2498 3267 9587
G.4 29121 87492 09620 60295 54381 22792 16356 50132 86189 28491 82102 61014 58333 09121 42258 16234 75651 71542 55959 43029 18729
G.3 93450 52587 03299 13389 83635 86141
G.2 99472 87066 08687
G.1 40317 91663 31092
G.ĐB 518179 836339 334231
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 20, 20, 21
3 36
4 -
5 50, 56
6 66
7 72, 79
8 81, 87, 88
9 92, 92, 95, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 16
2 21
3 32, 33, 39
4 -
5 54
6 63, 66, 67, 69
7 -
8 80, 85, 89, 89
9 91, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 29, 29
3 31, 31, 34, 35
4 41, 42, 47
5 51, 58, 59
6 -
7 -
8 87, 87
9 92, 92, 94
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 22 32 31
G.7 690 467 787
G.6 3011 3864 8208 8877 0960 1641 5095 4345 0226
G.5 2847 8860 0607
G.4 04114 35807 17248 46061 48264 85194 45658 74548 29998 27496 38194 33765 71738 74860 29646 85452 45819 43061 15375 60137 27951
G.3 23564 70866 48271 05368 71371 52299
G.2 49484 86655 01299
G.1 92467 32704 95468
G.ĐB 834077 595973 803115

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/04/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 11, 14
2 22
3 -
4 47, 48
5 58
6 61, 64, 64, 64, 66, 67
7 77
8 84
9 90, 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 29/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 -
3 32, 38
4 41, 48
5 55
6 60, 60, 60, 65, 67, 68
7 71, 73, 77
8 -
9 94, 96, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/04/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 19
2 26
3 31, 37
4 45, 46
5 51, 52
6 61, 68
7 71, 75
8 87
9 95, 99, 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 81 73 87
G.7 172 547 333
G.6 3624 0054 3516 5590 9919 2053 0425 7508 7879
G.5 5269 6319 0490
G.4 25451 92286 26893 39144 00652 38758 90403 96280 89157 66201 88160 21327 20564 91058 13073 80423 71339 68573 52352 78276 49313
G.3 31316 96824 95465 35728 43482 32973
G.2 26789 25825 88672
G.1 69508 60099 46241
G.ĐB 304065 525753 198035

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 22/04/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 16, 16
2 24, 24
3 -
4 44
5 51, 52, 54, 58
6 65, 69
7 72
8 81, 86, 89
9 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 22/04/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 19
2 25, 27, 28
3 -
4 47
5 53, 53, 57, 58
6 60, 64, 65
7 73
8 80
9 90, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/04/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 13
2 23, 25
3 33, 35, 39
4 41
5 52
6 -
7 72, 73, 73, 73, 76, 79
8 82, 87
9 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 07 29 74
G.7 864 782 877
G.6 1969 3284 0242 0803 3166 0397 6644 4256 9185
G.5 9908 2175 8015
G.4 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570 59386 00066 28945 81386 82659 46091 01275 45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365
G.3 94614 75675 73272 48446 20003 80804
G.2 72676 76291 48645
G.1 44048 95321 19088
G.ĐB 405195 996821 752890

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 15/04/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 14, 16
2 -
3 34
4 41, 42, 48
5 56
6 64, 69
7 70, 75, 76
8 84, 84
9 95, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 15/04/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 21, 21, 29
3 -
4 45, 46
5 59
6 66, 66
7 72, 75, 75
8 82, 86, 86
9 91, 91, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 15/04/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 15, 19
2 28
3 32, 33
4 44, 45
5 50, 56
6 65
7 74, 77
8 85, 88, 89
9 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 82 94
G.7 641 262 195
G.6 2978 7385 9457 5112 1214 7396 2115 5279 1791
G.5 8219 0270 5951
G.4 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077
G.3 49754 79153 58553 15723 17152 96573
G.2 88016 24061 38990
G.1 56289 41553 22822
G.ĐB 183809 657739 777705

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 16, 19
2 -
3 34, 35, 36
4 41
5 53, 54, 55, 57
6 68
7 76, 78, 79
8 85, 89
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 12, 14
2 23
3 39
4 42
5 52, 52, 53, 53
6 61, 62, 69
7 70
8 81, 82
9 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 14, 15, 16
2 22
3 -
4 43
5 51, 52
6 -
7 73, 74, 75, 77, 79
8 -
9 90, 91, 94, 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 99 86 56
G.7 827 694 405
G.6 2557 0087 2769 7770 6248 3576 3267 5776 5692
G.5 6767 5964 1548
G.4 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534 46545 13781 07139 56208 81051 08181 84667 07848 67176 99391 85186 66006 02056 76364
G.3 32549 84753 05031 55863 66388 06185
G.2 63476 88846 32676
G.1 37407 04152 55634
G.ĐB 612449 523071 053398

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 14
2 22, 27, 29
3 30, 34
4 49, 49
5 53, 55, 57
6 67, 69
7 71, 76
8 87
9 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 -
3 31, 39
4 45, 46, 48
5 51, 52
6 63, 64, 67
7 70, 71, 76
8 81, 81, 86
9 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 -
2 -
3 34
4 48, 48
5 56, 56
6 64, 67
7 76, 76, 76
8 85, 86, 88
9 91, 92, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 93 09
G.7 093 139 643
G.6 7075 1590 5200 4765 7697 4212 6380 4042 3907
G.5 0683 6065 6764
G.4 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280 01433 66644 10904 46868 17632 80532 17089 25033 27383 50227 23603 51570 39073 86606
G.3 37575 36362 91223 28079 62261 02572
G.2 78844 01433 07165
G.1 48520 49679 77729
G.ĐB 097929 010242 504917

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 19
2 20, 29
3 -
4 44, 47
5 52
6 62, 63
7 72, 75, 75, 75
8 80, 83
9 90, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 12
2 23
3 32, 32, 33, 33, 39
4 42, 44
5 -
6 65, 65, 68
7 79, 79
8 89
9 93, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 07, 09
1 17
2 27, 29
3 33
4 42, 43
5 -
6 61, 64, 65
7 70, 72, 73
8 80, 83
9 -

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Năm đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Năm mở thưởng 3 đài bao gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Năm  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status