XSMN Thứ 6 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 11 87 53
G.7 446 736 143
G.6 7405 6739 0823 5736 6543 5422 1028 3063 2450
G.5 3005 0762 7003
G.4 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872
G.3 07069 80125 38984 84649 96388 29837
G.2 93891 17777 78415
G.1 07257 70545 74578
G.ĐB 046384 513093 557933
ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH Liên hệ: 0908181809

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 05, 05
1 11
2 23, 25
3 39
4 46
5 57
6 68, 69
7 71
8 84
9 90, 90, 91, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 18, 18
2 22
3 36, 36
4 41, 43, 45, 49
5 57
6 62
7 77, 77
8 84, 87
9 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 14, 15
2 28
3 33, 37
4 43
5 50, 53, 56
6 61, 63
7 72, 78
8 84, 88
9 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 29 79 05
G.7 959 136 367
G.6 1032 0337 9821 3426 1371 5691 5818 3890 0582
G.5 5669 8748 4461
G.4 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331
G.3 76636 21357 87778 70528 66546 50978
G.2 32157 54455 60840
G.1 82016 24048 86495
G.ĐB 560838 087753 051271

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 16
2 21, 29
3 32, 36, 37, 38, 39
4 40, 43, 45
5 57, 57, 59
6 69
7 75
8 -
9 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26, 28, 28
3 30, 36
4 45, 48, 48
5 53, 55
6 61, 64, 65
7 71, 78, 79
8 -
9 91, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 07
1 18
2 24
3 31
4 40, 40, 42, 46
5 -
6 61, 63, 67
7 71, 78
8 82
9 90, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 67 27 17
G.7 691 285 171
G.6 1709 1327 3042 5578 2952 4886 8468 5812 8101
G.5 4242 6167 0943
G.4 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709
G.3 06508 14853 84032 50508 24374 65136
G.2 54691 97129 84910
G.1 37020 35755 12997
G.ĐB 223686 548424 037914

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/02/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 09
1 -
2 20, 27
3 38, 39
4 42, 42, 43
5 53, 55
6 67
7 -
8 81, 86, 88
9 91, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 12/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 10
2 24, 27, 29
3 32, 35, 38
4 46
5 52, 55
6 64, 67
7 78, 79
8 85, 86
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 12/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 09
1 10, 12, 13, 14, 17
2 22, 23
3 36, 36
4 43
5 59
6 68
7 71, 74, 77
8 -
9 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 38 05 29
G.7 704 853 764
G.6 9316 3491 0331 4728 7801 6868 4984 3712 3815
G.5 4181 8125 6091
G.4 40215 96875 64267 81872 06687 72508 30902 72825 79528 48633 80511 78997 41280 78553 71006 53316 27652 12661 91165 92747 59500
G.3 22079 77532 78641 99492 30367 53566
G.2 23676 86185 26886
G.1 05955 53906 83782
G.ĐB 462856 707735 089039

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 05/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 08
1 15, 16
2 -
3 31, 32, 38
4 -
5 55, 56
6 67
7 72, 75, 76, 79
8 81, 87
9 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 05/02/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 06
1 11
2 25, 25, 28, 28
3 33, 35
4 41
5 53, 53
6 68
7 -
8 80, 85
9 92, 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 05/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 12, 15, 16
2 29
3 39
4 47
5 52
6 61, 64, 65, 66, 67
7 -
8 82, 84, 86
9 91
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 00 98 49
G.7 544 860 520
G.6 8189 7524 8751 7730 9324 4956 5745 0552 4958
G.5 9544 8929 0595
G.4 85554 53825 84554 08635 43485 56058 41203 90151 46941 42677 03748 04241 42030 50176 72557 90330 38220 13083 21248 94366 23629
G.3 59999 24448 29460 82724 30767 51003
G.2 61163 75869 19528
G.1 03631 03969 07257
G.ĐB 899155 593061 861304

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 29/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 -
2 24, 25
3 31, 35
4 44, 44, 48
5 51, 54, 54, 55, 58
6 63
7 -
8 85, 89
9 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 29/01/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24, 24, 29
3 30, 30
4 41, 41, 48
5 51, 56
6 60, 60, 61, 69, 69
7 76, 77
8 -
9 98

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 29/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 -
2 20, 20, 28, 29
3 30
4 45, 48, 49
5 52, 57, 57, 58
6 66, 67
7 -
8 83
9 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 54 47 23
G.7 628 639 744
G.6 6650 6322 5739 5219 9608 7399 0682 4317 4744
G.5 0470 5045 2048
G.4 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105
G.3 57088 65292 48152 82396 94840 96325
G.2 93843 94016 32842
G.1 83789 73414 61304
G.ĐB 247149 702360 284087

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 14
2 22, 28
3 39
4 43, 44, 49
5 50, 50, 53, 54
6 69
7 70
8 88, 89
9 92, 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/01/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 14, 16, 19
2 22, 24, 27
3 39
4 42, 45, 46, 47
5 52
6 60
7 79
8 -
9 96, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 05
1 17
2 23, 25, 26
3 -
4 40, 42, 44, 44, 44, 45, 48, 49
5 50
6 -
7 -
8 82, 87
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 69 39 61
G.7 747 664 621
G.6 5111 9371 7488 0583 4107 2687 3046 3563 9737
G.5 5605 6515 5696
G.4 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807
G.3 53878 32267 60646 25991 48021 43255
G.2 69294 27704 47614
G.1 56178 80023 01440
G.ĐB 753821 373408 295088

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 11, 13, 17
2 21, 24
3 39
4 47
5 -
6 67, 69
7 71, 78, 78, 79
8 88, 88
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 07, 08
1 15, 16
2 23, 26
3 34, 39
4 45, 46, 49
5 53
6 64
7 -
8 83, 87
9 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 14
2 21, 21, 28
3 36, 37
4 40, 46
5 55
6 61, 63, 63, 68
7 -
8 86, 88, 89
9 96

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 6 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ sáu trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Sáu hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Sáu nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ 6 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Sáu đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Sáu mở thưởng 3 đài bao gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 6, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Sáu

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Sáu  hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Sáu để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status