XSMN Thứ 7 XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 79 94 42 64
G.7 418 606 771 632
G.6 8262 8049 4999 7260 4960 4826 6465 8942 6927 8270 6806 9225
G.5 2549 9369 6970 1225
G.4 77645 55451 71546 82520 09878 27795 61975 36423 87239 20832 14975 52404 12317 45094 63730 26490 23808 91400 36896 96951 33877 00654 03252 49204 58050 92035 74398 00806
G.3 01753 07113 79677 08340 18940 61314 18737 22859
G.2 21704 59816 20411 79016
G.1 24518 44674 57864 70258
ĐB 807073 671446 028956 169022
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô TPHCM Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 18, 18
2 20
3 -
4 45, 46, 49, 49
5 51, 53
6 62
7 73, 75, 78, 79
8 -
9 95, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 16, 17
2 23, 26
3 32, 39
4 40, 46
5 -
6 60, 60, 69
7 74, 75, 77
8 -
9 94, 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 11, 14
2 27
3 30
4 40, 42, 42
5 51, 56
6 64, 65
7 70, 71, 77
8 -
9 90, 96

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 06
1 16
2 22, 25, 25
3 32, 35, 37
4 -
5 50, 52, 54, 58, 59
6 64
7 70
8 -
9 98
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 32 37 85 96
G.7 798 792 153 647
G.6 4692 7245 9191 2117 6102 1481 7486 3658 5783 5244 8130 1104
G.5 4272 6763 2173 4838
G.4 18068 18835 14969 30502 91466 56585 19296 15033 91673 01504 55253 25044 86016 33649 14165 05099 97666 96886 76033 72950 08736 68821 95134 78991 35057 44258 43247 25303
G.3 05951 27173 56039 20635 02172 32401 56173 14913
G.2 91077 82716 62480 17767
G.1 79095 70544 76435 60857
ĐB 971634 665363 547863 930599

Lô tô TPHCM Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 -
3 32, 34, 35
4 45
5 51
6 66, 68, 69
7 72, 73, 77
8 85
9 91, 92, 95, 96, 98

Lô tô Long An Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 16, 16, 17
2 -
3 33, 35, 37, 39
4 44, 44, 49
5 53
6 63, 63
7 73
8 81
9 92

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 -
3 33, 35, 36
4 -
5 50, 53, 58
6 63, 65, 66
7 72, 73
8 80, 83, 85, 86, 86
9 99

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 13
2 21
3 30, 34, 38
4 44, 47, 47
5 57, 57, 58
6 67
7 73
8 -
9 91, 96, 99
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 86 81 03 41
G.7 021 308 706 775
G.6 0533 0697 4880 7445 2356 4071 8404 6811 9313 7971 0183 9426
G.5 5314 6889 8214 7468
G.4 06254 31692 34514 30000 46118 34829 09218 66104 94954 81987 45714 13151 87092 62354 58207 72607 34839 99842 20841 11361 86006 64195 12185 06239 47065 93993 86256 93674
G.3 10185 30658 28121 75120 83411 76936 71628 73989
G.2 92009 12493 17579 60890
G.1 17611 08695 45670 34447
ĐB 760273 237095 519515 989182

Lô tô TPHCM Thứ 7, 24/04/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 11, 14, 14, 18, 18
2 21, 29
3 33
4 -
5 54, 58
6 -
7 73
8 80, 85, 86
9 92, 97

Lô tô Long An Thứ 7, 24/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 14
2 20, 21
3 -
4 45
5 51, 54, 54, 56
6 -
7 71
8 81, 87, 89
9 92, 93, 95, 95

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/04/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 06, 06, 07, 07
1 11, 11, 13, 14, 15
2 -
3 36, 39
4 41, 42
5 -
6 61
7 70, 79
8 -
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/04/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26, 28
3 39
4 41, 47
5 56
6 65, 68
7 71, 74, 75
8 82, 83, 85, 89
9 90, 93, 95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 72 48 34 74
G.7 436 108 176 515
G.6 7263 6038 1492 0491 7256 8031 8848 8211 6432 4295 1345 9608
G.5 1447 9937 3739 5301
G.4 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995 03115 13349 17942 18070 91523 13691 12447 20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509 32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628
G.3 21253 63542 46372 85331 04797 52082 93042 88404
G.2 30851 67044 70795 80815
G.1 91036 80724 40932 12014
ĐB 601679 393629 952688 629901

Lô tô TPHCM Thứ 7, 17/04/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21, 25
3 31, 36, 36, 38
4 42, 47
5 51, 53, 57
6 63
7 72, 74, 79
8 89
9 92, 95

Lô tô Long An Thứ 7, 17/04/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 15
2 23, 24, 29
3 31, 31, 37
4 42, 44, 47, 48, 49
5 56
6 -
7 70, 72
8 -
9 91, 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/04/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 13
2 26
3 31, 32, 32, 34, 39
4 48
5 59
6 63
7 73, 76
8 82, 88
9 95, 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 17/04/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 04, 06, 08
1 14, 15, 15
2 28
3 33
4 41, 42, 45, 47
5 -
6 -
7 74
8 89
9 95, 95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 11 83 96 77
G.7 833 196 827 973
G.6 6042 0354 9946 1092 8915 0924 8031 5526 7248 5242 0538 3706
G.5 6185 5126 9148 8641
G.4 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802
G.3 21235 69611 44825 58490 96967 20201 15567 57815
G.2 90198 12839 64011 48292
G.1 21834 73661 56379 40289
ĐB 481593 160815 545210 380130

Lô tô TPHCM Thứ 7, 10/04/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 11, 17
2 -
3 33, 34, 35
4 42, 45, 46
5 53, 54
6 69
7 -
8 81, 84, 85, 87
9 93, 98

Lô tô Long An Thứ 7, 10/04/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 15, 15, 15
2 24, 25, 26, 27
3 39
4 45
5 -
6 61, 61, 64
7 -
8 83
9 90, 92, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/04/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 11, 16
2 26, 27, 28, 29
3 31
4 41, 44, 48, 48
5 -
6 67
7 79
8 83
9 96, 99

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 15
2 -
3 30, 38
4 41, 42
5 59
6 66, 67, 67
7 73, 77
8 86, 89
9 92, 93, 95
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 85 83 62 53
G.7 946 080 964 132
G.6 7690 3115 8099 4321 5159 8820 5619 9920 0237 0340 8228 0082
G.5 0439 2296 1731 4212
G.4 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208 33322 52090 72902 88452 25917 51207 36707 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815
G.3 58286 12340 17094 67874 55900 74896 16708 30429
G.2 38492 88649 33572 19325
G.1 03281 92534 62702 11040
ĐB 670845 376601 319644 671567

Lô tô TPHCM Thứ 7, 03/04/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 15
2 20
3 39
4 40, 45, 46, 49
5 -
6 -
7 -
8 81, 85, 86, 86, 86
9 90, 92, 94, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 03/04/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 07, 07
1 17
2 20, 21, 22
3 34
4 49
5 52, 59
6 -
7 74
8 80, 83
9 90, 94, 96

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/04/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 19
2 20, 22, 28
3 31, 36, 37
4 44
5 58
6 62, 63, 64
7 72, 72
8 -
9 92, 96

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/04/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 12, 15
2 25, 28, 29
3 32
4 40, 40
5 53, 57
6 67, 69
7 73
8 82
9 91, 96, 97
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 70 33 68
G.7 574 229 850 360
G.6 2670 2006 5292 3751 7361 8199 9248 0531 7720 4110 9955 3364
G.5 3430 3781 4056 1624
G.4 92874 82405 63219 16871 31765 20483 70325 23397 18304 44263 64238 21610 34131 67459 90200 75571 55659 24467 17072 48455 79862 48484 02739 67053 25744 25229 86680 73587
G.3 89948 42785 89847 47112 87469 78043 54392 49374
G.2 39118 54944 32327 31667
G.1 88781 72539 86719 33461
ĐB 039862 090664 133310 654767

Lô tô TPHCM Thứ 7, 27/03/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 18, 19
2 25
3 30
4 48
5 -
6 61, 62, 65
7 70, 71, 74, 74
8 81, 83, 85
9 92

Lô tô Long An Thứ 7, 27/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 10, 12
2 29
3 31, 38, 39
4 44, 47
5 51, 59
6 61, 63, 64
7 70
8 81
9 97, 99

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 10, 19
2 20, 27
3 31, 33
4 43, 48
5 50, 55, 56, 59
6 62, 67, 69
7 71, 72
8 -
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 24, 29
3 39
4 44
5 53, 55
6 60, 61, 64, 67, 67, 68
7 74
8 80, 84, 87
9 92

XSMN. KQXSKTMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Xo so mien Nam. KQXSMN.

XSMN. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc KQXSMN thứ 7 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Nam Thứ Bảy trực tiếp quay số vào lúc 16h15p, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 4 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Xổ số kiến thiết miền Nam XSMN

Xổ số miền Nam XSMN là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Nam được nhà nước cho phép. XSMN với tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số Hồ Chí Minh XSHCM được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần. Giá vé số miền Nam có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Nam XSMN Thứ Bảy hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Nam KQXSMN Thứ Bảy nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền kqxs3m.net  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMN thứ bảy qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Nam XSMN thứ Bảy đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMN Thứ Bảy mở thưởng 4 đài bao gồm TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Nam XSMN thứ 7, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Nam XSMN thứ Bảy hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: kqxs3m.net.

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMN Thứ Bảy để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi

RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status