XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 58 57 43
G.7 555 807 261
G.6 5503 3039 7226 6847 6142 3126 9104 2718 9202
G.5 6609 8418 6275
G.4 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G.3 74164 99795 65703 43123 18865 93510
G.2 94021 35054 96283
G.1 67010 85941 46060
G.ĐB 018928 251659 692827

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 09
1 10, 16
2 21, 26, 28, 28
3 30, 34, 39
4 -
5 53, 55, 58
6 64
7 -
8 83
9 95

Lô tô Bình Định Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 18
2 23, 25, 26, 29
3 38
4 41, 42, 47
5 54, 57, 59
6 63
7 75
8 84
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 10, 18
2 27, 28
3 31
4 43
5 59
6 60, 61, 65, 67
7 73, 75
8 81, 83
9 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 64 94 06
G.7 887 951 425
G.6 7974 1565 0655 9361 7690 0853 9097 9490 1931
G.5 8337 9880 8256
G.4 70280 34653 82437 60735 99126 21253 38641 80572 22109 63188 08008 63187 01655 89543 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G.3 46170 56033 27543 10117 64343 01256
G.2 06485 37184 86197
G.1 13787 78455 19004
G.ĐB 723837 254083 552872

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26
3 33, 35, 37, 37, 37
4 41
5 53, 53, 55
6 64, 65
7 70, 74
8 80, 85, 87, 87
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 17
2 -
3 -
4 43, 43
5 51, 53, 55, 55
6 61
7 72
8 80, 83, 84, 87, 88
9 90, 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 06
1 -
2 25
3 31
4 43, 46, 49
5 56, 56
6 -
7 72
8 81, 83, 89
9 90, 90, 97, 97
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 49 60 39
G.7 456 203 535
G.6 1089 9922 6635 2743 1594 4628 0454 4751 9032
G.5 3845 0513 7560
G.4 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G.3 02564 72197 02600 68565 17477 17846
G.2 21328 70413 24720
G.1 73887 23973 43703
G.ĐB 022318 195389 102103

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 22, 26, 28
3 35
4 41, 43, 45, 45, 49, 49, 49
5 56
6 64
7 72
8 87, 89
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 03, 06
1 13, 13, 14, 15, 16
2 28
3 31
4 43
5 -
6 60, 65
7 73, 73
8 89
9 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 20, 20
3 32, 35, 35, 39
4 44, 46, 49
5 51, 54
6 60, 66
7 77, 78
8 -
9 95
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 39 85 53
G.7 492 130 884
G.6 7799 3984 2584 5952 0387 7041 7015 7726 0992
G.5 2195 8952 9963
G.4 61302 73515 48376 29475 71607 91158 61737 61732 42537 91981 63607 57266 54404 26520 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
G.3 29673 32792 05710 40264 80298 73467
G.2 95681 00554 33334
G.1 76898 11680 20344
G.ĐB 618608 252839 093590

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 08
1 15
2 -
3 37, 39
4 -
5 58
6 -
7 73, 75, 76
8 81, 84, 84
9 92, 92, 95, 98, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 10
2 20
3 30, 32, 37, 39
4 41
5 52, 52, 54
6 64, 66
7 -
8 80, 81, 85, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 15
2 24, 26
3 34, 36, 36
4 42, 44
5 52, 53
6 63, 67
7 -
8 84
9 90, 92, 98
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 20 57 63
G.7 712 507 559
G.6 9947 2031 5046 5205 1764 7783 6743 8847 3421
G.5 4278 3635 9581
G.4 97739 90366 82168 98726 36201 30026 39053 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
G.3 69797 59678 47438 89045 18674 43354
G.2 76426 52882 45027
G.1 02747 08276 88894
G.ĐB 867458 410039 920495

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 12
2 20, 26, 26, 26
3 31, 39
4 46, 47, 47
5 53, 58
6 66, 68
7 78, 78
8 -
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 -
2 22, 26
3 35, 38, 39
4 40, 45
5 54, 57
6 64
7 76
8 81, 82, 83, 88
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 13
2 20, 21, 24, 27
3 36
4 43, 47
5 54, 59
6 63
7 74, 76
8 81, 87
9 94, 95
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 04 13 52
G.7 536 679 069
G.6 5114 7688 2899 8341 9116 2478 0576 1168 2164
G.5 5303 8744 3906
G.4 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
G.3 09017 84372 24701 54754 09620 62636
G.2 88439 34803 61393
G.1 42389 57275 70518
G.ĐB 624852 616386 016036

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 05
1 14, 17
2 21
3 31, 36, 38, 39
4 -
5 51, 52
6 64
7 72
8 88, 89
9 92, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 01, 03, 09
1 13, 14, 16
2 29
3 36
4 41, 44
5 54
6 -
7 75, 78, 79
8 86, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 18
2 20, 21
3 36, 36
4 -
5 52
6 64, 68, 68, 69
7 74, 76
8 82
9 92, 93, 97, 98
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 20 71 81
G.7 065 818 671
G.6 8744 8770 8736 1075 8274 6474 8822 4588 2304
G.5 9375 4551 5366
G.4 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934
G.3 04377 73382 61074 24806 52275 05616
G.2 61009 05613 75336
G.1 17031 97274 04004
G.ĐB 354957 979812 414048

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 12
2 20, 24
3 31, 36, 38
4 44, 49
5 53, 57
6 65
7 70, 75, 77
8 82, 87, 87
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 09
1 12, 13, 18, 18, 18, 18
2 -
3 -
4 -
5 51, 58
6 -
7 71, 74, 74, 74, 74, 75
8 -
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 09
1 16
2 22, 23
3 33, 34, 36
4 48
5 -
6 60, 66
7 71, 73, 74, 75
8 81, 88
9 -

XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung XSMT là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Trung được nhà nước cho phép. XSMT với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Trung XSMT Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Trung KQXSMT Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền https://xosophattien.com/  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMT thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Trung XSMT thứ 5 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMT Thứ 5 mở thưởng 3 đài bao gồm Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị , đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Trung XSMT thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Trung XSMT thứ năm hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: https://xosophattien.com/

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMT Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang kết quả xổ số 3 miền của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.

RSS

Copyright 2020 Kết quả xổ số 3 miền
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status